ועדה רפואית לקבלת פטור ממס הכנסה – כל הדרכים לערער על ההחלטה שהתקבלה
ועדה רפואית לקבלת פטור ממס הכנסה – כל הדרכים לערער על ההחלטה שהתקבלה

Date

הגשת בקשה לקבלת פטור ממס הכנסה ולא קיבלת? – דע כי תוכל לערער על ההחלטה

הועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי היא הגורם המוסמך לקבלת כל החלטה הקשורה לאחוזי הנכות של הפונים אליה ובעקבות כך גם על הזכויות המגיעות להם והאם מגיע להם פטור ממס הכנסה.

הנמצאים בוועדות אלו פוגשים הרבה אנשים, מאפשרות לכל מי שמקבל מהן תשובה שאינה מספקת או שלדעתם עושה להם עוול יכולים לערער לוועדה הרפואית לעררים, שמטרתה לבחון מחדש את המקרה ולקבל החלטה מחדש:

או שמאשרת את ההחלטה של הועדה הרפואית או שונה ממנה.

נכות מעבודה – ערעור על החלטת הועדה הרפואית

כל אדם שעבר ועדה רפואית רשאי לערער על החלטה ודרגת הנכות שנקבעה לו וכדי לקבל פטור ממס הכנסה חשוב למצא את כל אחוזי הנכות שאנו זכאים בפועל.

ניתן לערער על אחוז הנכות הרפואית שנקבעה ולהעניק לו אחוזי נכות זמניים ולא מוחלטים.

את הערעור יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורו של המערער בכתב, תוך 30 יום מהיום בו התקבלה ההודעה הרשמית על החלטת הועדה.

נימוקי הערעור יכולים להישלח יותר מאוחר, עד שישים יום מקבלת ההודעה הסופית והרשמית.

ועדת הערערים בוחנת את המקרה מחדש, ועל כן יכולה להחליט על הענקת אחוזים נמוכים או גבוהים יותר ממה שנקבע בוועדה הרפואית.
חשוב לציין כי גם ביטוח לאומי כמוסד רשאי לערער על החלטות הועדה בעצמו. במקרה זה אין אפשרות לבטל את הערעור.

ניתן להגיע לוועדה בליווי עורך דין או מתורגמן שרשאי לדבר בשם המבוטח ולייצג אותו. החלטת הוועדה מגיעה לבית המבוטח כחודש לאחר קיום הוועדה.

החלטת וועדת העררים היא סופית, וניתן לערער עליה רק בשאלות שבחוק ולא על ידי פרטי המקרה. ערעור על תוכן החוק נעשה לפני בית הדין האזורי לעבודה, וניתן להגישו עד 60 ימים מקבלת ההודעה על החלטת ועדת העררים.

ועדה רפואית לקבלת פטור ממס הכנסה – כל הדרכים לערער על ההחלטה שהתקבלה
הגשת בקשה לקבלת פטור ממס הכנסה ולא קיבלת? – דע כי תוכל לערער על ההחלטה

נכות כללית ואישור פטור ממס הכנסה – ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

כאמור, סף הנכות לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים הוא 90% נכות,

כל אדם שעבר את הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ונקבעו לו פחות מ80 אחוזי נכות רשאי להגיש בקשה לערעור בפני הוועדה הרפואית לעררים.

את הערעור צריך לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתו של המערער, בצירוף נימוקים ובכתב ובתוך שישים ימים בקבלת ההודעה על החלטת הוועדה. הערעור נבחן על ידי הועדה שמורכבת משלושה רופאים.

בנוסף לכך,

ניתן לערער על החלטת הועדה בנוגע לאובדן כושר העבודה וזאת במקרה שהוחלט שאובדן כושר העבודה אינו עולה על 74 אחוזים או אם הוחלט כי לא נאבד כושר העבודה כלל. מערער שוועדת הערעורים שוקלת להפחית את אחוזי נכותו או אובדן כושר העבודה שלו, רשאים לבטל את הערעור.

גם כאן ניתן לערער על וועדת ההחלטה בכל הקשור לשאלות שבחוק לבית הדין האזורי לעבודה.

ילד נכה – ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ניתן לערער על החלטת הרופא עד שישים יום מקבלת הודעה כתובה על החלטתו, וזאת באמצעות שליחת מסמכים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למגוריו של המערער. הערעור יאושר אם הוא עוסק במקרים בהם לא אושרה גמלת ילד נכה, או שאושרה באופן חלקי, אושרה גמלה לתקופה זמנית או לא אושר תשלום רטרואקטיבי בגין התקופה בה לא התקבלה החלטה.

הוועדה הרפואית שדנה בערעור מורכבת מרופא מומחה, או בשני רופאים מומחים אם מדובר בילד עם ליקוי מיוחד או כזה שזקוק לטיפול מיוחד, אח ופיזיותרפיסט\ פסיכולוג\ קלינאי תקשורת\ מרפה בעיסוק כולם יחדיו דנים בסטטוס הנכות של הילד ובתנאים להם הוא זכאי מקורח נכותו.

לסיכום

לכל סוג ועדה רפואית יש את החוקים והדרך לערער עליה והיא הדרך להגעה לאישור פטור ממס הכנסה.

אם אתם לא בטוחים איך לעשות את זה מומלץ להתייעץ עם גופים כמו "בשביל זכות" או עורכי דין לענייני עבודה שמכירים בפרטים ויכולים ללוות ולהמליץ לכם על דרכי הפעולה.

בהצלחה!

לאתר הראשי של חברת "בשביל הזכויות"

בדוק עכשיו זכאותך לקבל פטור ממס הכנסה

השירות על בסיס הצלחה בלבד – לא קיבלת, לא שילמת!

More
articles