זכאות לפטור ממס הכנסה לחולי סרטן – בדוק האם גם אתה זכאי
זכאות לפטור ממס הכנסה לחולי סרטן – בדוק האם גם אתה זכאי

Date

אז מה זה פטור ממס הכנסה לחולי סרטן ומי זכאי לו..

חולי סרטן עלולים שלא להיות מודעים לעובדה שמחלת הסרטן מזכה את החולים בה להכרה בשיעור נכות גבוה, או במילים אחרות: לאישור פטור ממס הכנסה.

מכיוון שחולי סרטן העוברים טיפולים כימותרפיים או כל סוג טיפול אחר, מוכרים כבעלי שיעור נכות גבוה, הם זכאים לפי חוק לפטור מלא מתשלום מס על הכנסותיהם.

סעיף 9 (5) קובע כי בעלי מוגבלות של 100% נכות או הסובלים ממספר ליקויים גופניים ו/או נפשיים המסתכמים בשקלול נתונים בשיעור נכות של יותר מ-90%, יזכו בפטור מלא מתשלום מס הכנסה.

תקרת הפטור בהכנסות מיגיעה אישית היא 600,000 ש"ח ועל הכנסות שאינן מיגיעה אישית – עד כ70,000 ש"ח.

מה שחשוב לחולי סרטן לדעת על פטור ממס

למי מגיע פטור ממס הכנסה?

חולה סרטן שעבר טיפולים יקבל הכרה של 100% נכות וזכאות לפטור ממס הכנסה עקב מחלה, לצורך קביעת שיעור נכות רשאי חולה סרטן לגשת לוועדה להכרה כנכים במקום להגיע לועדה בביטוח לאומי.

במידה וקיבלתם אישור מהוועדה בביטוח לאומי תוכלו לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורנית מיום קבלת הפטור.

תוכלו לבדוק את זכאותכם לפטור ללא תשלום.

בנוסף,

שארי חולה סרטן שנפטר זכאים להחזר מס (במידה ולא נתבע טרם פטירתו) עד 6 שנים אחורנית.

זכאות לפטור ממס הכנסה לחולי סרטן – בדוק האם גם אתה זכאי
סעיף 9 (5) קובע כי בעלי מוגבלות של 100% נכות או הסובלים ממספר ליקויים גופניים ו/או נפשיים המסתכמים בשקלול נתונים בשיעור נכות של יותר מ-90%, יזכו בפטור ממס הכנסה.

בשביל הזכויות – הכרה בחולה סרטן כזכאי לפטור ממס

טיפול בקבלת החזרי מס על ידי חברה המתמחה במיצוי זכויות יתחיל רק לאחר בדיקה יסודית לווידוא כי אכן החולה עומד בקריטריונים הנדרשים של מס הכנסה והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות, החברה המתמחה במיצוי זכויות לחולי סרטן ועוד, מפרטת: הבדיקה תכלול מעבר על מסמכים רלוונטיים, בדיקת נתונים מול גורמים רפואיים שונים וכן שיחה אישית עם חולה הסרטן.

במידה ועל פי החוקים, עומד החולה בפרמטרים לאישור פטור ממס הכנסה, החברה תכין את טופס הבקשה ותסייע למבקש הפטור להכנת האישורים הנלווים לצורך עמידה בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

לאחר ההכרה ב-100% נכות של החולה תטפל החברה בתיק ההחזר ממס הכנסה והגשתו לפקיד שומה על מנת לקבל החזר רטרואקטיבי עבור החולה. ההחזר יועבר ישירות לחשבונו של החולה.

החברה תנהג בדיסקרטיות מלאה על פי כללי האתיקה המקצועית.

לא רק פטור ממס – תהליכי קבלת קצבת נכות עבור חולה סרטן

בדומה לקבלת פטור ממס הכנסה, זכאות לקצבת נכות ניתנת לחולי סרטן על פי חוקים קבועים:

חולים שאינם יכולים לעבוד עקב החמרת המצב או הפסקה לטיפולים במשך תקופה של לפחות 90 יום ברצף. מקרה נוסף:

כאשר חלה ירידה של למעלה מ-50% בהכנסות החולה לתקופה של 90 ימים ומעלה וכן לעקרת בית שכושר התפקוד שלה ירד ב-50% לפחות.

חולה סרטן העומד בתנאים שהוזכרו לעיל יגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות כללית .

קביעת שיעור הנכות של החל תיקבע במהלך ועדה רפואית. על פי רוב יקבל החולה גמלת נכות מלאה וזמנית לתקופה של שנה, במידה ולאחר שנה נוספת הוחרף מצבו של החולה לפי הערכה מחודשת, יקבל הנבדק 100% נכות על פי חוקי ההכרה בנכות.

חולי סרטן זכאים לקבלת זיכוי רטרואקטיבי לקצבה עד שנה מגילוי המחלה.

הטפסים להגשה על מנת לקבל פטור ממס עבור חולי סרטן

בפניה בנושא פטור ממס עבור קבלת פטור ממס הכנסה יש לפנות לרשות המיסים.

בפניות לצורך הגעה לוועדה רפואית יש לפנות לביטוח לאומי.

יש צורך להגיש טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים, טופס אישור מסירת מידע וכן תשלום אגרה לוועדה לקבלת אישור פטור ממס הכנסה.

כדי להקל על חולים אונקולוגיים ככל האפשר מתאפשרת פניה במסלול ירוק בה החולה האונקולוגי לא חייב להיות נוכח בוועדה רפואית.

לאתר הראשי של חברת "בשביל הזכויות"

בדוק עכשיו זכאותך לקבל פטור ממס הכנסה

השירות על בסיס הצלחה בלבד – לא קיבלת, לא שילמת!

More
articles